Ve světě barev se potřebuje vyznat každý. Barevné vzorníky patří k základním pomůckám tohoto světa - dávají jistotu správné reprodukce barev. Získáte přesné číselné zadávání barev, kterým rozumí celý svět. Využijte zkušeností DTP STUDIA, největšího producenta a dodavatele vzorníků v ČR a SR. Akce - Měření barev (pro majitele Voucheru zdarma) ZDE

 

ninja color - největší rozsah barev color cmyk - ideální pro digitální tisk cmyk - průhledový systém porovnávání barev poster - cenově výhodné velkoplošné vzorníky digital - orientační vzorníky na monitoru PC/MAC ral - nátěrové hmoty a laky ncs - barvy, laky, spreje pantone - norma v oblasti přímých barev eshop s kompletní nabídkou a cenami

 

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)

 

 

1. VZORNÍKY NINJA COLOR

 

NINJA COLOR - vzorníky s největším rozsahem barev

ninja infografika 03

 

Rodina vzorníků NINJA COLOR® propojuje dosud barevně nekompatibilní světy CMYK, RGB, RAL, PANTONE® a NCS do jednoho řešení. Vzorník NINJA COLOR® GUIDE obsahuje unikátní systém rozšiřování barev COLOR MULTIPLIER a definuje tak přes 71.000 barev pro standardní i digitální tisk (CMYK), elektronické publikování (RGB) a internet (HTML). Tři převodní vzorníky ze systémů PANTONE®, NCS a RAL umožňují pracovat v jednotném barevném systému. Vysokou přidanou hodnotou těchto vzorníků je uvádění barevné odchylky přímé a složené barvy dE2000. Mají klasické vějířovité uspořádání, známé ze vzorníků Pantone a výhodné ceny.

Základní nabídka vzorníků řady NINJA COLOR® obsahuje:

 1. Vzorníky NINJA COLOR GUIDE - 1.490 barev standardu CMYK300 (čistota barev a bezproblémová reprodukce). Vzorník kombinuje složky C, M, Y v 10% intervalu a je doplněn pravítkem COLOR MULTIPLIER (rozšiřuje počet barev na hodnotu 31.290)!
 2. Vzorníky NINJA COLOR SOLID>CMYK - 1.846 barev palety Pantone® Solid ve standardním barvotisku CMYK. U každé barvy hodnoty CMYK/RGB/HTML, číslo výchozí barvy Pantone® a barevná odchylka dE2000.
 3. Vzorníky NINJA COLOR NCS>CMYK -  1.950 barev palety NCS 1950 ve stan-dardním barvotisku CMYK s hodnotami CMYK/RGB/HTML, číslem výchozí barvy NCS a barevnou odchylkou dE2000.
 4. Vzorníky NINJA COLOR RAL>CMYK - 213 barev palety RAL® Classic tištěných ve standardním barvotisku CMYK s hodnotami CMYK/RGB/HTML, číslem výchozí barvy RAL a barevnou odchylkou dE2000.
 5. Vzorníky NINJA COLOR BEST SOLID -  unikátní vzorník 210 barev s nejlepší barevnou shodou mezi Pantone® a CMYK pro optimalizovaný výběr barev pro všechny typy publikování.
 6. Vzorníky NINJA COLOR ELEMENT - 110 bezpečných barev. Vzorník komponent C, M, Y, K, R(MY), G(CY) a B(CM) v 10 % intervalu. U každé barvy jsou hodnoty pro tisk (CMYK), elektronické publikování (RGB) a internet (HTML).

NC 6C

 

další sortiment a doporučené doplňky NINJA COLOR

 1. NINJA COLOR MULTIPIER – doplňkové pravítko se systémem 20 násobného rozšíření 1.490 barev ze vzorníku NINJA COLOR GUIDE CMYK300. Díky přidané složce (K) máte k dispozici 31.290 barev.
 2. POSTER NINJA COLOR GUIDE – plakátový, cenově dostupný vzorník 1.490 barev standardu CMYK300 (čistota barev a bezproblémová reprodukce). Vzorník kombinuje složky C, M, Y v 10% intervalu. Po doplnění pravítkem COLOR MULTIPLIER díky přidané složce (K) máte k dispozici 31.290 barev.

 

JAK FUNGUJE PRAVÍTKO COLOR GUIDE MULTIPLIER? 

 

Základní barva (C27M0Y100K0) - obr. vlevo - je ztmavena 10% rastrem z pravítka (K10) -obr. uprostřed - na novou barvu (C27M0Y100K10) - obr. vpravo. Zde v kruhovém průzoru vidíte i porovnání původní a nové barvy. 

 

3plus10procent

 

 

Objednávky ceny a více informací

 

Vzorníky NINJA COLOR jsou určené pro širokou oblast využití a vyrábějí se ve variantách COATED (natírané povrch - pro  nesavé materiály) a UNCOATED (nenatíraný povrch - pro savé materiály ). Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

 

2. COLOR 

 

Vzorníky COLOR - široká paleta vzorníků pro digitální tisk

 

Nejucelenější řada tištěných barevných vzorníků pro tisk (cmyk), elektronické publikování (rgb) a internet (html) na světé konečně k dodání v ČR a SR. Vzorníky COLOR řeší 99% požadavků při práci s barvou a jsou orientované především na oblast digitálního tisku. Mají klasické vějířovité uspořádání, známé ze vzorníků Pantone a velmi výhodné ceny.

Základní nabídka vzorníků řady COLOR obsahuje:

 1. Vzorníky COLOR CMYK BASIC - pro grafiky a designery pro výběr barvy
 2. Vzorníky COLOR CMYK COREL - pro uživatelé programů CorelDRAW
 3. Vzorníky COLOR CMYK SOLID (palety Pantone C/U) - ukazuje přímé barvy v digitálním tisku
 4. Vzorníky COLOR CMYK TEXTIL (palety Pantone TPX) - ukazuje textilní barvy v digitálním tisku
 5. Vzorníky COLOR CMYK RAL (palety CLASSIC, DESIGN, EFFECT) - ukazuje barvy a laky RAL v digitálním tisku

 

OBJEDNÁVKY CENY A VÍCE INFORMACÍ

 

Vzorníky COLOR jsou především určené pro oblast digitálního tisku a vyrábějí se ve variantách COATED (natírané povrch - pro  nesavé materiály) a UNCOATED (nenatíraný povrch - pro savé materiály ). Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

3. CMYK 

 

Vzorníky CMYK - průhledový systém porovnávání barev. 

 

Ve světě barev se potřebuje vyznat každý, kdo to myslí s barevnými dokumenty vážně. Barevné vzorníky patří k základním pomůckám tohoto světa. „V polygrafii mezi nejznámější patří barevný model CMYK. Pro jeho úspěšné použití potřebujeme barevný vzorník. Jedny z nejzajímavějších se jmenují CMYK. Jejich tajemství je úžasně jednoduché. Uprostřed každého barevného vzorku je kulatý otvor. Když pod něj umístíte zkoumaný barevný originál, máte ihned jasno – buďto barva v otvoru splyne, nebo nikoliv. Pod vzorkem jsou čísla, určující složení barvy. Subjektivita posuzování je snížena na minimum. Skutečná genialita je v jednoduchosti.“...z recenze v odborném časopise Print&Publishing.

 

cmyk infografika 02 cr

 

Základní nabídka vzorníků řady CMYK obsahuje:

 1. CMYK ALL - obsahuje vzorníky CMYK BASIC a CMYK PANTONE - 2.385 barev ve variantách - Coated, Matte Coated a Uncoated.
 2. CMYK BASIC - 1.200 barev ve variantách Coated, Matte Coated a Uncoated
 3. CMYK PANTONE - konverzní vzorník 1.185 barev Pantone tištěných ve čtyřbarvotisku (CMYK) ve variantách Coated, Matte Coated a Uncoated
 4. CMYK COREL - vychází z CMYK palety programů CorelDRAW (100 barev)
 5. CMYK PASTEL - vychází z palety Pantone Pastel Palette (154 barev)
 6. CMYK RAL CLASSIC - konverzní vzorník ukazuje, jak vypadají nátěrové hmoty RAL ve standardním CMYK barvotisku (194 barev)

OBJEDNÁVKY CENY A VÍCE INFORMACÍ

 

Vzorníky CMYK jsou především určené pro oblast výběru a porovnávání barev pro ofsetový tisk a vyrábějí se ve variantách COATED (natírané povrch - pro  nesavé materiály) a UNCOATED (nenatíraný povrch - pro savé materiály ). Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

4. POSTER 

 

vzorníky poster - velkoplošné, cenově výhodné řešení 

 

Tištěné barevné vzorníky dávají jistotu správné reprodukce barev. Získáte přesné číselné zadávání barev, kterým rozumí celý svět. Drahé vějířové vzorníky dnes nahrazují velkoplošné plakátové vzorníky. Mají řadu výhod: nízkou cenu, okamžitý přehled všech barev, jednoduchý a rychlý výběr, definice pro standardní a digitální tisk (cmyk), elektronické publikování (rgb) a internet (html).

Nabízíme dva typy plakátových vzorníků, oba ve variantách Coated a Uncoated:

 1. poster infografika 02 crPantone Colors for Process Printing, Elecronic Publishing and Web Design - převodní vzorník ukazující 1.757 barev Pantone ve standardním barvotisku (ISO 12647-2:2004). Formát 1.000 x 700 mm. Přehledné vzestupné číselné řazení barev (P100C – P7771C). U každé barvy je uvedeno číslo výchozí barvy Pantone a hodnoty pro tisk (CMYK), elektronické publikování (RGB) a internet (HTML).
 2. Color Guide for Process Printing, Elecronic Publishing and Web Design - vzorník 1.421 „čistých“ barev splňujících normu CMYK300 (bezproblémová reprodukovatelnost). U každé barvy jsou uvedeny definice pro tisk (cmyk), elekt-ronické publikování (rgb) a internet (html). Díky pravítku COLOR GUIDE MULTIPLIER máte u každé barvy dalších 20 odstínů — vzorník 31.598 barev. To je absolutně nejvyšší počet barev v jakémkoliv vzorníku.

 

poster infografika 01 cr

 

OBJEDNÁVKY CENY A VÍCE INFORMACÍ

 

Vzorníky POSTER jsou především určené pro rychlé vyhledání barvy a vyrábějí se ve variantách COATED (natírané povrch - pro  nesavé materiály) a UNCOATED (nenatíraný povrch - pro savé materiály ). Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

 

5. PANTONE 

 

Vzorníky PANTONE - etalon v oblasti přímých barev. 

 

 

DTP STUDIO navštívil PAUL GRAHAM, obchodní ředitel firmy PANTONE. Ocenil řadu našich aktivit v oblasti barevných vzorníků a poskytl nám mnoho interních informací přímo z „kuchyně“ firmy PANTONE. Zajímali jsme se o spolupráci firem COREL a PANTONE, o problematiku tisku přímých barev v laserovém a inkoustovém tisku a o rozšiřování barev PANTONE nejen v oblasti tisku, textilu a plastů, ale i do nátěrových hmot a řešení jednotné barevné vizuální komunikace. I naši zákazníci mají ze schůzky profit. Kromě ujištění nejlepších prodejních cen vzorníků PANTONE FORMULA GUIDE SOLID mohou kdykoliv zavolat pro radu a dostane se jim kvalifikované profesionální odpovědi. DTP STUDIO se řadí v této oblasti do žebříčku předních evropských firem!

 

pantone infografika 03

 

Základní nabídka produktů Pantone:

 1. Přímé barvy pro tisk (Pantone) - (1) Pantone Formula Guide Solid Coated, (2) Pantone Formula Guide Solid Uncoated, (3) Pantone Pastels Neons C/U, (4) Pantone Metallics Coated, (5) Pantone Premium Mettalics Coated
 2. Přímé a složené barvy (Pantone + CMYK) - (6) Pantone Color Bridge Coated, (7) Pantone Color Bridge Uncoated
 3. Složené barvy (CMYK) - (8) Pantone CMYK Coated, (9) Pantone CMYK Uncoated
 4. Přímé barvy pro textil (Pantone) - Pantone FHI Paper edition (TPX, TPG), Pantone FHI Cotton edition (TCX), Pantone FHI Nylon edition (TPX, TPG)
 5. Přímé barvy pro plast (Pantone) - Pantone Plus Plastic Standard Chips Collection, Pantone Plastic Standard Chips, PMS (plastové vzorky Pantone PMS), Pantone Plastic Standard Chip,  TCX (plastový vzorek Pantone TCX)

další sortiment a doporučené doplňky Pantone

 1. Pantone Set 2+1, 8+2, 9+4, Pantone Books Solid Chips C/U, Pantone ColorMunki Design, Pantone 3 light Booth...
 2. Color Multiplier - rasrování přímých barev Pantone, Color Comparator -  lepší porovnávání barev

 

OBJEDNÁVKY CENY A VÍCE INFORMACÍ

 

Vzorníky PANTONE jsou především určené pro řadu oblastí práce s barvou a vyrábějí se ve variantách COATED (natírané povrch - pro  nesavé materiály) a UNCOATED (nenatíraný povrch - pro savé materiály ). Upozornění vzorníky Pantone nejsou vhodné pro oblast digitálního a velkoplošného tisku! Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

 

6. NCS 

 

Vzorníky NCS - nátěrové hmoty a spreje ncs infografika 03

 

Natural Color System je barevný systém používaný po celém světě pro barevnou komunikaci mezi designéry a výrobci, maloobchodníky a zákazníky. Vzhledem k tomu, že systém NCS je založen na tom, jak vizuálně vnímáme barvy, systém umožňuje popsat jakoukoli představitelnou povrchovou barvu a dát ji NCS notaci. To znamená, že systém barev NCS je globálním standardem pro definici, zajištění kvality a komunikaci barev především v oblasti průmyslu, nátěrových hmot, barev, laků a sprejů.

Systém NCS používají především architekti, designéři a výrobci materiálů, barev a výrobků a prodejci po celém světě.

PROČ POUŽÍVAT SYSTÉM NCS? Systém NCS poskytuje jedinečnou příležitost komunikovat barvy mezi všemi účastníky procesu barev, aby bylo zajištěno, že konečný výsledek je přesně takový, jaký má být. 

 

Základní nabídka produktů NCS

 

ncs infografika 04

 1. Vzorník NCS 1950 - (1) Pantone Formula Guide Solid Coated, (2) Pantone Formula Guide Solid Uncoated, (3) Pantone Pastels Neons C/U, (4) Pantone Metallics Coated, (5) Pantone Premium Mettalics Coated
 2. Převodní tabulky NCS<>PANTONE - (6) Pantone Color Bridge Coated, (7) Pantone Color Bridge Uncoated

Další sortiment a doporučené doplňky NCS

 1. Color Comparator -  lepší porovnávání barev
 2. Vzorníky NINJA COLOR NCS>CMYK -  1.950 barev palety NCS 1950 ve standardním barvotisku CMYK s hodnotami CMYK/RGB/HTML, číslem výchozí barvy NCS a barevnou odchylkou dE2000.

 

OBJEDNÁVKY CENY A VÍCE INFORMACÍ

 

Vzorníky NCS jsou univerzální, používají se především v oblasti průmyslu nátěrových hmot, barev, laků a sprejů. Vyrábějí se ve variantách COATED (natírané povrch - pro  nesavé materiály). Upozornění vzorníky NCS nejsou vhodné pro oblast digitálního a velkoplošného tisku - zde použijte vzorníku NINJA COLOR NCS>CMYK! Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

7. RAL 

 

Vzorníky RAL - evropský standard pro barvy a laky

 

Jedním, v Evopě nejpoužívanějším průmyslovým standardům, je systém RAL,. Ten ovládá svět nátěrových hmot. Zpravidla má každý výrobce barev pro označení odstínů svých výrobků vlastní značení. Přesto jsou všichni výrobci i prodejci připraveni barvy a laky dodávat i ve stupnici barev RAL. Odstíny RAL jsou univerzální a zákazník své požadavky na tónování vyřeší všude, kde se barvy míchají. Označení odstínů ve stupnici RAL CLASSIC je např. ve stavebnictví a ve strojírenství celosvětově uznávaný standard. Stupnice RAL má 3 nezávislé skupiny - RAL CLASSIC, RAL DESIGN a RAL EFFECT.

RYCHLÁ ORIENTACE PODLE ČÍSLA BARVY RAL - ŘADA 1000 ŽLUTÁ, ŘADA 2000 ORANŽOVÁ, ŘADA 3000 ČERVENÁ, ŘADA 4000 FIALOVÁ, ŘADA 5000 MODRÁ, ŘADA 6000 ZELENÁ, ŘADA 7000 ŠEDÁ, ŘADA 8000 HNĚDÁ, ŘADA 9000 ČERNOBÍLÁ.

.alt alt alt alt   alt

V nabídce DTP STUDIA najdete vzorníky RAL:

 1. vzorník RAL K1 - 210 barev systému RAL CLASSIC
 2. vzorník RAL K5 - 210 barev systému RAL CLASSIC
 3. vzorník RAL K7 - 210 barev systému RAL CLASSIC
 4. vzorník RAL D - 1.625 barev systému RAL DESIGN
 5. vzorník RAL E - 490 barev systému RAL EFFECT

další sortiment a doporučené doplňky k systému RAL 

 1. Color Comparator -  lepší porovnávání barev
 2. PANRALPAN - program pro převody mezi barevnými systémy Pantone a RAL
 3. COLOR CMYK RAL - vzorník systému RAL v digitálním tisku
 4. NINJA COLOR RAL>CMYK - vzorník systému RAL pro tisk s berevnou odchylkou dE ukazující odlišnosti původní barvy RAL a složené barvy CMYK pro tisk.

 

OBJEDNÁVKY CENY A VÍCE INFORMACÍ

 

Vzorníky RAL jsou především určené pro oblast nátěrových hmot a vyrábějí se ve variantách COATEDUpozornění vzorníky RAL nejsou vhodné pro oblast digitálního a velkoplošného tisku! Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

8. DIGITAL

 

Vzorníky DIGITAL - náhledové a konverzní vzorníky. 

 

Ještě nikdy nebylo zpracování barvy tak jednoduché, jako je tomu dnes. Potíž je v tom, že je třeba znát základní znalosti, umět se orientovat v problematice barevných prostorů, ICC porofilů atd. Pro zájemce o hlubší poznání problematiky barev jsme připravili samostatný Rychlokurz barevného DTP, který Vám rádi pošleme e-mailem. Zde poznáte, jak se barvy reprodukují a proč existuje víc barevných prostorů a jak se v nich vyznat. Stačí zaslat Váš mail na adresu cm(zavináč)dtpstudio.cz. Nicméně k rychlému a snadnému nastavení Vašeho publikačního systému budete potřebovat řadu pomůcek a programů. Proto vznikly produkty CMYK DIGITAL, které ve spojenectví s tištěnými vzorníky CMYK BASIC, CMYK COREL PALETTE nebo CMYK RAL dovedou tuto službu rychle, levně a jednoduše obstarat.

altDigitální barevné vzorníky jsou nejlevnějším způsobem náhledu barev konkrétních barevných prostorů. Jejich přesnost je však závislá na správném barevném nastavení (kalibraci) počítače, kde je digitální barevný vzorník nahlížen. Proto vždy základními vzorníky budou jejich tištěné etalony, avšak výhody digitálních vzorníků jsou určitě nepřehlédnutelné:

 • nejlevnější způsob náhledu barev
 • práce v poměrně širokém náhledovém RGB prostoru
 • spolu s tištěným vzorníkem možnost využití jako kalibračního systému pro monitor
 • spolu s tištěným vzorníkem možnost využití jako kalibračního systému pro tiskárnu

Častou výhodou digitálních barevných vzorníků je ta skutečnost, že kromě zobrazení barvy ukazují i nominální číselné hodnoty správné barvy (RGB, CMYK, HTML) a tak správné nastavení v konkrétním programu v počítači není problémem! V nabídce DTP STUDIA najdete digitální vzorníky:

 1. vzorník CMYK DIGITAL  - elektronický ekvivalent vzorníků CMYK ALL (CMYK BASIC a CMYK PANTONE)
 2. vzorník CMYK RAL DIGITALelektronický ekvivalent vzorníků CMYK RAL CLASSIC, CMYK RAL DESIGN
 3. vzorník CMYK PANTONE TEXTILelektronický ekvivalent vzorníků COLOR CMYK TEXTIL (PANTONE FHI)
 4. vzorník RAL C1 (barevný prostor Classic, Design, Effect, software)
 5. vzorník  RAL C2 (barevný prostor Classic, software

 

OBJEDNÁVKY CENY A VÍCE INFORMACÍ

 

Vzorníky DIGITAL jsou především určené pro orientační určení barev a jejich přesnost je závislá na mnoha faktorech. Nicméně poskytují levně a rychle řadu informací, které mohou být v tištěných vzornících nedostupné. Více informací ZDE, eshop ZDE.

 

  

 

 

Z DTP STUDIA VŽDY NĚCO NAVÍC - EXPERTNÍ SYSTÉM

 

Expertní systém - nejjednodušší výběr barevného vzorníku. Svět je barevný. K ovládnutí barev potřebujete barevný vzorník. Jak vybrat ten správný? Pomocí výběrů postupně určíte na jaký podklad budete barvu nanášet, jakou metodu barvení a jaký typ barvy budete používat. Kliknutím na obrázek nebo ZDE spustíte program, který vyhledá správné vzorníky s odkazy do eShopu s podrobnostmi a cenou. Věříme, že vám tento sytém pomůže a ušetří Vám mnoho času a trápení. 

 

expertni system

 

 

Z DTP STUDIA VŽDY NĚCO NAVÍC - COLOR ACADEMY 

 

Absolvujte ZDARMA kurz COLOR ACADEMY. Nelekejte se, nebudete potřebovat žádné speciální znalosti. Ani časově není studium  časově náročné. Celá kurz obsahuje 4 kapitoly a 20 témat. V první kapitole TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE se dozvíte co je barva, jak se tvoří a je ji vnímáme. Další téma je věnováno působení barev. Poznáte rozdíly mezi složenými a přímými barvami a barevnými prostory RGB, CMYK a Pantone. Druhá kapitola PRVNÍ KROKY V PRAXI je věnována použití barev tisku, zobrazení barev na monitoru a na internetu. Poslední téma této kapitoly je věnovaná problematice barevné jistoty. Třetí kapitola PRO TVŮRCE A VÝROBCE zaujme řešením problematiky zodpovědného kreativního výběru a technologického předpisu, určováním a reprodukcí barev, doporučením pro barvotisk a přehledem konverzí barevných prostorů. Čtvrtá kapitola PŘEHLEDY VZORNÍKŮ definuje body pro rozhodnutí jaký barevný vzorník si pořídit.

 

 

 

 

 

Corel, Pinnacle, Pantone, CMYK, RAL, NCS, LightBOX | dtpstudio.cz

Corel, Pinnacle, Pantone

CMYK, RAL, NCS, LightBOX